Wat is RFID ? de uitleg en het gebruik

Wat is RFID?

Iedereen die gebruikt maak van pasjes, druppels of andere zogenaamde ’tags’ & ‘badges’ maakt gebruikt van RFID.

Wat is RFID precies en hoe wordt dit in de wereld van toegangscontrole en tijdregistratie gebruikt.

RFID is de draadloze communicatie die plaatsvindt wanneer je een pasje of druppel voor een badgelezer ( of paslezer ) houdt. RFID staat letterlijk voor ‘Radio Frequency IDentification’. 

RFID wordt ook toegepast door middel van draadloos betalen met je pinpas. Ook je autosleutel, waarbij je met een knop de deuren kan openen, maakt hier gebruik van.

Hoe werkt RFID?

RFID werkt vanuit een badgelezer die een radiofrequentie (RF) uitzendt. Per type badgelezer dat gebruikt wordt geldt er een andere frequentie.

Zo zijn er bijvoorbeeld pasjes van Legic en van Mifare. Die beide werken op hun eigen Frequentie.

Zie het maar als radiozenders. 3FM zit op een ander FM kanaal dan bijvoorbeeld radio 538.
RFID werkt op dezelfde manier:
 • Legic zit op kanaal X en kan geen pasjes lezen die op kanaal Y werken
 • Mifare zit op kanaal Y en kan geen passen lezen die werken op kanaal X
Een badgelezer voor Mifare leest dus uitsluitend pasjes met een Mifare chip, en dit geldt ook voor Legic en andere merken.

Hoe weet de lezer dat er een pas voor gehouden wordt?

Deze badgelezer zendt continu een signaal naar buiten. Dit signaal kan een chip van een pas activeren. Zodra een pasje of druppel dicht in de buurt van dit signaal gehouden wordt, wordt de chip geactiveerd en gelezen.

RFID in toegangspassen en druppels

In toegangspassen ( zoals Mifare passen en Legic passen), wordt RFID gebruikt om het pasnummer van de chip mee uit te lezen. Dit pasnummer is een uniek nummer , die hoort bij de chip die in de pas zit.

RFID in toegangspassen en druppels
Voorbeeld van een Mifare DESFire pas, met zichtbare chip en ingebouwde antenne

Deze nummers worden door fabrikanten in de chip geprogrammeerd. De fabrikant houdt van alle passen de nummering bij waardoor er dus geen pasnummer hetzelfde kan zijn.

Identificatie door middel van RFID

Identificatie door middel van RFID

Door de unieke nummering van passen, is het mogelijk om bij uitgifte van een pas aan een werknemer, de werknemer aan de hand van dit nummer te identificeren.

Deze identificatie maakt het ook mogelijk om de tijdstippen vast te leggen, waarop de pas is gebruikt om toegang te verkrijgen tot het bedrijf.

Het managen van passen ( of badges )  die zijn uitgegeven aan personen maakt het mogelijk precies te weten wie waar is geweest. Of beter nog wie zich op welke locatie binnen het bedrijf bevindt. Vooral bij calamiteiten en bij het inschakelen van hulpdiensten is deze informatie gewenst.

Welke andere manieren dan RFID kennen we voor toegang en tijdregistratie?

In de loop der jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest om andere manieren voor registratie en toegang te ontwikkelen. Vooral sinds bekend werd dat de ‘oude’ Mifare classic kaarten gekopieerd konden worden.

Andere manieren dan RFID voor toegang en tijdregistratie zijn bijvoorbeeld de volgende:

 • Biometrie
  • Biometrie is bijvoorbeeld het lezen van een vingerafdruk, of gezichtsherkenning. Ook biometrie op passen is tegenwoordig beschikbaar, hierbij wordt een vingerafdruk op een pas opgeslagen, en als deze overeenkomt met de gebruiker kan toegang verleend worden.
 • Pincode
  • Het toewijzen van pincodes aan personeel. Door het invoeren van de unieke pincode kan een gebruiker geïdentificeerd worden. Pincode toegang is echter meer geschikt als ’tweede laag’ omdat deze eenvoudiger gekopieerd of afgekeken kunnen worden. Meestal wordt een pincode gecombineerd door hieraan voorafgaand een vingerafdruk of pas te moeten lezen.

Voorbeelden van toepassingen waar RFID wordt gebruikt

Naast de passen en druppels die we hebben besproken wordt RFID ook toegepast in andere vormen.

Denk aan de volgende toepassingen die ook gebruik maken van Radiofrequentie Identificatie:

 • Deuren van auto’s die met een knop op de sleutel geopend kunnen worden
 • Beveiliging in kleding en producten in winkels ( de bekende poortjes bij de kassa )
 • Bankpassen waarmee draadloos betalingen kunnen worden uitgevoerd
 • Registratie van hardlopers bij sportevenementen door middel van een chip bevestigd aan de schoenen
 • Toegang op scholen voor kluisjes of het kopieerapparaat
 • Pasjes voor toegang tot sportscholen

Wat zijn de nadelen van RFID?

Er zijn ook nadelen bij het gebruik van uitsluitend RFID. En deze dienen overwogen te worden wanneer er voor een dergelijke oplossing wordt gekozen.

De voornaamste nadelen zijn de volgende:

Verliezen van pas of badge, of het uitlenen er van.

Een pas of badge kan verloren raken. En als dit niet direct gemeld wordt kan er niet direct actie ondernomen worden. Bedrijven zijn ook soms geneigd om de bedrijfsnaam te vermelden op de pas, wat bijna als uitnodiging dient om ‘even langs te komen proberen of de pas het doet’.

Ook ‘uitleengedrag’ kan er voor zorgen dat registratiegegevens niet overeenkomen met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer een dag wil verzuimen, en zijn pas ‘uitleent’ om door een collega te laten klokken.

De pas doorgeven aan de volgende – passback

Een toegangspas doorgeven aan je collega of bekende is ook van deze tijd. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om meerdere personen toegang te verlenen tot een anders voor hen ontoegangelijk gebied.

Dit komt voor bij slagbomen, hekwerken, tourniquettes etc….. De eerste persoon gaat door de poort, geeft de pas terug ( ook wel passback genoemd ), en de volgende kan er door.

Door middel van de juiste software kan dit probleem voor een groot deel aangepakt worden. In de software van Logitime wordt dit ook ‘anti-passback’ genoemd, en maakt het ingewikkeld tot onmogelijk om een pas voor een tweede keer bij dezelfde deur te kunnen gebruiken.

Kopieren of skimmen van passen

Sinds het introduceren van draadloos betalen is het ook mogelijk voor criminelen om deze techniek tegen je te gebruiken. Hierdoor kan het voor ze mogelijk zijn om lezers in de buurt van je tas of broekzak te houden, om zo een betaling te forceren, zonder dat je er erg in hebt.

Is RFID schadelijk bij toegangscontrole en/of tijdregistratie?

RFID is niet schadelijk voor de gezondheid. Een RFID lezers zoals deze bij tijdregistratie en toegang gebruikt worden hebben een bereik van maximaal 10 cm. Hierbuiten zijn passen en badges onleesbaar.

Wat is het bereik van een RFID lezer?

Wat is het bereik van een RFID lezer - de afstand tussen A en B

Lezers die gebruikt worden in toegangscontrole en tijdregistratie hebben een bereik van 5cm tot 10cm. Er zijn lezers die een groter bereik hebben. Lezers in kledingwinkels bij kassa’s bijvoorbeeld kunnen een iets grotere afstand overbruggen.

Daarnaast zijn er ook lange afstandslezers beschikbaar. Welke geschikt zijn voor vrachtwagenchauffers( die een stuk hoger zitten), en zo vanuit een voertuig hun passen kunnen laten lezen.

Deze worden meestal pas geactiveerd wanneer een auto gedetecteerd wordt voor de poort.