Loonverwerking volgens CAO en arbeidsovereenkomst

In de afgesloten arbeidsovereenkomst staat vermeld hoeveel uren wij werken per tijdseenheid, het aantal verlofuren. Vaste werktijden, flexibele werktijden, wisselende roosters, inzetbaar binnen meerdere afdelingen/ vestigingen, flexwerkplekken, thuiswerken, dienstreizen een nachtmerrie voor menig administrateur om dit alles vast te leggen en te verwerken tot de uiteindelijke salariëring. Een schier ondoenlijke zaak.

Logitime biedt hiervoor de juiste oplossing.

Jaar, maand, dag, periode werkschema’s zijn mogelijk voor elk type arbeidsovereenkomst. Logitime kan schema’s met vaste uren, variabele uren, roosterroulatie, ploegendienst, volcontinu werk, parttimers, oproepkrachten of elk ander type schema aan.

De voorwaarden zoals gesteld in; de arbeidsovereenkomst, CAO, arbeidstijdenwet, wettelijke verlofregelingen en bedrijf eigen voorwaarden kunnen worden ingepast. De meest voorkomende situaties worden ingevoerd op bedrijf- of afdelingsniveau. Uitzonderingen, zoals individuele afspraken en regelgeving worden opgegeven bij de medeweker. Deze boomstructuur maakt het organiseren, invoeren en onderhouden van de data eenvoudiger en sneller.