Projectmanagement Jobregistratie

Wat is de voortgang en besteding van uren aan projecten

In een bedrijfssituatie waar elke opdracht verschillend is (maatwerkproducten) of bij projecten over een lange termijn wordt de module Project Management toegepast. Budgetbewaking is erg belangrijk en bij maatwerk en/of productieprocessen met een lange doorlooptijd nogal eens lastig uit te voeren, met Logitime heeft u veel verschillende hulpmiddelen tot uw beschikking. Zo kunt u de gebudgetteerde activiteiten per employee invoeren zodat deze vervolgens met de werkelijk bestede tijd vergeleken kunnen worden.

Met Budget Analyse is het mogelijk om tarieven aan medewerkers of activiteiten te koppelen. Op deze manier krijgt u inzicht in de werkelijke kosten. Hetgeen tevens een beginpunt kan zijn voor facturatie.

Op elk gewenst moment kan de geschiedenis en de actuele status ingezien worden. Eventueel gewenste bijsturing kan efficiënt en tijdig worden uitgevoerd. Een goed inzicht en tijdige bijsturing kan problemen achteraf voorkomen.

Kostenverantwoording per project

Vanwege de mogelijkheid om uren in getallen en hoeveelheden uit te drukken. Kunnen eenheden en bedragen op verschillende niveaus gedefinieerd worden, zelfs in combinatie met een kostenplaats, waarmee een complete kostenverantwoording verkregen kan worden.

Ondersteunde functionaliteiten

  • Definitie van projecten, jobs en activiteiten
  • Projecten/jobs toewijzen aan medewerkers
  • Budgetten toewijzen
  • Controle over planning versus werkelijkheid: vergelijk het budget met de daadwerkelijk bestede tijd
  • Tijdverantwoording

Neem contact met ons op

Weten hoe Logitime uw organisatie kan helpen?
Of wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.