Co2 uitstoot en Carbon Footprint voor Bedrijven

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u ieder jaar gaan rapporteren over uw zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof.

Logitime biedt de meest eenvoudige en volledig te automatiseren oplossing voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, door de registratie per vervoerssoort te automatiseren. 

Met de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar salarispakketten, is het eenvoudiger te voldoen aan de nieuwe regelgeving die naar verwachting op 1 januari 2024 ingaat.

Uw Co2 voetafdruk, eenvoudig, efficiënt en flexibel rapporteren en genieten van de voordelen, maak kennis met de oplossing van Logitime.

Geautomatiseerde oplossing voor Co2 registratie en rapportage

De oplossing die het beheer van CO2-uitstoot voor uw bedrijf vereenvoudigt en stimuleert, dat is waar de module voor Carbon footprint van Logitime het grootste voordeel biedt.

Naadloos te integreren in bestaande toegangscontrole of tijdregistratie van Logitime, of als stand-alone oplossing te configureren met minimale aanpassingen.

Krijg moeiteloos inzicht in de CO2-uitstoot van uw bedrijf, en motiveer  uw werknemers om duurzamere keuzes te maken voor het woon-werkverkeer en zakenreizen. 

Onze module maakt dit mogelijk door het registratieproces te automatiseren en gegevens eenvoudig te exporteren naar uw salarispakket.

Logitime is gespecialiseerd in het gedetailleerde tijdregistratie van bedrijven met 100+ werknemers. Onze software maakt registratie eenvoudig, zonder ingewikkelde handelingen voor uw werknemers.

Voordelen en mogelijkheden

De noodzaak van CO2-reductie en rapportage voor grote bedrijven

De afgelopen jaren is het belang van het verminderen van de CO2-voetafdruk steeds duidelijker geworden. Klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn wereldwijd merkbaar en vormen een urgente uitdaging die we als samenleving moeten aangaan. 

Bedrijven spelen hierbij een cruciale rol, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot. Het is dan ook van groot belang dat bedrijven actief stappen ondernemen om hun CO2-uitstoot te verminderen.

De huidige deadline

Er is vanaf 1 januari 2024 een verplichting voor bedrijven met 100 of meer werknemers om de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel te registreren. (bron ondernemersplein) 

Dit helpt bedrijven om inzicht te krijgen in de uitstoot die voortkomt uit het woon-werkverkeer en stelt hen in staat gerichte maatregelen te nemen om deze uitstoot te verminderen. 

 

Noodzaak vereenvoudigd dankzij Logitime

Om bedrijven hierbij te ondersteunen, introduceren wij onze geavanceerde Carbon Footprint Software. Deze software biedt een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier om de CO2-uitstoot van werknemersreizen te monitoren, rapporteren en uiteindelijk te reduceren. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten en voordelen van onze Carbon Footprint Software uiteenzetten.

Automatische registratie en rapportage met onze Carbon Footprint Software/Module

Onze Carbon Footprint Software maakt het eenvoudiger dan ooit om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van werknemers te registreren en te rapporteren. 

Door gebruik te maken van toegangspassen bij binnenkomst, wordt het vervoersmiddel dat door een werknemer is gebruikt automatisch geregistreerd. Dit bespaart tijd en moeite voor zowel werknemers als het bedrijf.

Co2 Registratie per vervoersmiddel eenvoudig
Voorbeeld van eenvoudige integratie Co2 Registratie bij binnenkomst.

Ondersteunt alle vervoersmiddelen

De software is ontworpen om een breed scala aan vervoersmiddelen te herkennen, waaronder lopen, fietsen, elektrische fietsen, auto’s, carpoolen, elektrische auto’s en openbaar vervoer. Dit stelt bedrijven in staat om een nauwkeurig en gedetailleerd beeld te krijgen van de gebruikte vervoersmiddelen en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Realtime Rapportage

Een belangrijk kenmerk van onze Carbon Footprint Software is de realtime rapportage. Zodra een werknemer zijn of haar toegangspas laat scannen, worden de gegevens direct verwerkt en bijgewerkt in het systeem. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om op elk moment een actueel overzicht te hebben van de totale CO2-uitstoot en de besparingen die zijn gerealiseerd door duurzamere vervoerskeuzes.

Exporteren van gegevens

Daarnaast biedt de software de mogelijkheid om gegevens in diverse formaten te exporteren, zodat bedrijven de informatie eenvoudig kunnen integreren in hun bestaande rapportage- en analysesystemen. Dit maakt het eenvoudiger om trends te identificeren, doelen te stellen en de voortgang te bewaken op het gebied van CO2-reductie.

Waardevolle inzichten

Onze Carbon Footprint Software stelt bedrijven in staat om op een eenvoudige en efficiënte manier de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van hun werknemers te registreren en te rapporteren, terwijl ze waardevolle inzichten verkrijgen om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder te verbeteren.

Werknemers motiveren: Beloningen voor duurzaam vervoer

Een belangrijk aspect van het verlagen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf is het stimuleren van werknemers om duurzamere vervoersopties te kiezen. Onze Carbon Footprint Software helpt bedrijven om werknemers te motiveren door extra beloningen aan te bieden op basis van het gekozen vervoersmiddel.

Het principe van centen per kilometer is een effectieve manier om werknemers te belonen voor hun duurzame keuzes. Afhankelijk van het vervoersmiddel dat een werknemer kiest, kan hij of zij een bepaald bedrag per afgelegde kilometer ontvangen. Hoe groener het vervoersmiddel, hoe hoger de beloning.

Bijvoorbeeld, een werknemer die met de auto naar het werk komt, zou 19 cent per kilometer kunnen ontvangen. Echter, als dezelfde werknemer ervoor kiest om met de fiets te komen, zou de beloning kunnen stijgen naar 25 cent per kilometer. Dit financiële voordeel kan een krachtige stimulans zijn voor werknemers om duurzamere vervoersopties te overwegen.

Door het implementeren van dergelijke beloningssystemen kunnen bedrijven het bewustzijn en de betrokkenheid van werknemers bij duurzaamheid vergroten. Bovendien kunnen dergelijke initiatieven bijdragen aan het creëren van een positieve bedrijfscultuur, waarin werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen in hun inspanningen om bij te dragen aan een beter milieu.

 

 

Werknemers eenvoudig motiveren

Het aanbieden van beloningen voor duurzaam vervoer is een effectieve manier om werknemers te motiveren om milieuvriendelijkere keuzes te maken en helpt bedrijven om hun CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. 

Onze Carbon Footprint Software maakt het eenvoudig om dergelijke beloningssystemen te implementeren en te beheren, waardoor bedrijven nog meer mogelijkheden hebben om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Inspireer en informeer met realtime CO2-voetafdrukweergave

Onze Carbon Footprint Software biedt niet alleen inzicht in de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van werknemers, maar stelt bedrijven ook in staat om deze informatie op een aansprekende en toegankelijke manier te delen. 

Een belangrijke functie van onze software is de realtime weergave van de CO2-voetafdruk op een scherm dat bij de entree van het bedrijfspand geplaatst kan worden.

Dashboard Co2 Uitstoot bedrijf diagram vergelijking groene middelen

Dit scherm toont continu een bijgewerkte weergave van de huidige CO2-voetafdruk, gebaseerd op de vervoerskeuzes van werknemers en de bijbehorende uitstoot. 

Door deze informatie op een centrale en zichtbare locatie te tonen, worden zowel bezoekers als personeel zich meer bewust van de impact van hun vervoerskeuzes op het milieu.

 

De realtime weergave van de CO2-voetafdruk draagt bij aan een grotere betrokkenheid van werknemers bij duurzaamheidsinitiatieven en motiveert om verantwoordelijke en milieuvriendelijke keuzes te maken. 

Bovendien kunnen bezoekers en klanten zien dat het bedrijf actief betrokken is bij het verminderen van de CO2-uitstoot en waarde hecht aan duurzaamheid.

Inspireer bezoekers en personeel

Door de CO2-voetafdruk in realtime weer te geven, vergroot onze Carbon Footprint Software het bewustzijn en de betrokkenheid van zowel werknemers als bezoekers bij het streven naar een duurzamere toekomst.

Navigeren door Co2 Heffingen en vrijstellingen

Volgens de rijksoverheid en het klimaatakkoord is er een CO2-heffing ingevoerd om bedrijven met een hoge CO2-uitstoot te stimuleren deze te verlagen. Het doel van deze heffing is om bedrijven aan te moedigen om duurzamere processen en technologieën te implementeren om zo hun CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Om bedrijven de tijd te geven om zich aan te passen aan deze nieuwe regelgeving en hun processen te optimaliseren, is er een tijdelijke vrijstelling ingesteld tot 2024. Gedurende deze periode kunnen bedrijven profiteren van een deelvrijstelling van de CO2-heffing, waardoor ze de kans krijgen om hun uitstoot te verminderen zonder onmiddellijk financiële gevolgen te ondervinden.

Logitime speelt een cruciale rol in het ondersteunen van bedrijven bij het navigeren door deze CO2-heffingen en vrijstellingen. 

Door het woon-werkverkeer van werknemers nauwkeurig te registreren en te rapporteren, helpt onze software bedrijven om inzicht te krijgen in hun huidige CO2-uitstoot en om effectieve strategieën te ontwikkelen om deze uitstoot te verminderen. 

Dit stelt hen in staat om het meeste te halen uit de tijdelijke vrijstelling en zich voor te bereiden op de toekomstige invoering van de volledige CO2-heffing.

Logitime maakt het inzichtelijk

Door gebruik te maken van onze Carbon Footprint Software kunnen bedrijven de uitdagingen van CO2-heffingen en vrijstellingen effectief aanpakken en zich met vertrouwen voorbereiden op een duurzamere toekomst.

Haal het beste uit duurzaamheid

De implementatie van onze Carbon Footprint Software biedt bedrijven tal van voordelen op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en werknemersbetrokkenheid.

De belangrijkste voordelen:

Verbeterde inzichtelijkheid van besparingen:
Onze software biedt bedrijven gedetailleerde rapportages over de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van werknemers. Hierdoor krijgen bedrijven inzicht in hun huidige uitstoot en kunnen ze effectief besparingspotentieel identificeren.

Vervoersmiddelen ter beschikking stellen:
Met de gegevens die door onze software worden verzameld, kunnen bedrijven beter inschatten welke vervoersmiddelen het meest geschikt zijn voor hun werknemers en welke initiatieven de grootste impact kunnen hebben op het verminderen van de CO2-uitstoot. Hierdoor kunnen bedrijven bijvoorbeeld besluiten om fietsen, elektrische voertuigen of openbaarvervoerkaarten ter beschikking te stellen aan hun werknemers.

Stimulans werknemers voor duurzamere keuzes:
Door de implementatie van beloningssystemen en realtime weergave van de CO2-voetafdruk, motiveert onze software werknemers om verantwoordelijkere en milieuvriendelijke keuzes te maken. Dit draagt niet alleen bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot, maar versterkt ook de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers.