Biometrie

Home / Biometrie

Wat is biometrie

Biometrie is een techniek waarmee een persoon op basis van persoonlijke biologische kenmerken kan worden herkend.

Daarbij gaat het uitsluitend om de meetbare, kenmerken van de mens zoals bijvoorbeeld vingerafdrukken en gezichtsherkenning. De biometrische kenmerken vormen de basis voor elke vorm van biometrische identificatie.

Biometrie betekenis

Biometrie betekent bij identificatie het herkennen van een individu, aan de hand van zijn of haar unieke kenmerken.

Het begrip biometrie komt uit het Grieks. Het is een samenstelling van de woorden “bios” (leven) en “metron” (maat). Zodoende stelt de biometrische wetenschap meetbare eigenschappen van levende wezens vast.

Waarom biometrie?

Om de gebruiker te kunnen identificeren maakt de biometrie gebruik van diens fysiologische en gedragsspecifieke eigenschappen. Er worden persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden kenmerken geregistreerd. Het geheugen van de mens is weliswaar uniek, maar heeft toch grenzen. Dit leidt bij een voortdurend toenemende informatiestroom tot kritische situaties.

Voordelen van biometrie

Biometrie kent een paar voordelen die je niet hebt bij het gebruik van passen en/of codes.

  • Kan niet worden vergeten
  • Is niet van persoon tot persoon over te dragen
  • kan niet worden gevonden of gestolen

De huidige hulpmiddelen voor het opslaan van een wachtwoord of PINcode zijn geschikt als tijdelijke opslagplaats. Ze hebben echter het grote nadeel dat ze verloren kunnen gaan of zoek kunnen raken. Wat is er dus beter dan de lichamelijke, biometrische kenmerken van een persoon om deze te identificeren?

Gebruik van biometrie

Er zijn twee hoofdprocedures waar biometrie voor wordt gebruikt.

  • Identificatie
  • Verificatie

Dit maakt biometrie uitermate geschikt voor tijdregistratie en toegangscontrole. Beide gebruiken een vingerafdruk of het gezicht als basis voor de identificatie van een persoon.

Biometrische identificatie

De eerste registratie van de vingerafdrukken gebeurt via een speciaal aanleerstation. Bijbehorende enrollment-software archiveert de geregistreerde informatie als referentietemplate in een database.

De template wordt aangevuld met een badge-/personeelsnummer en naar de verschillende klokken verstuurd. Deze verdeling vindt een keer plaats. Daarna worden alle gegevens direct in de terminal beheerd.

Bij elke identificatie worden de gegevens van de aangeboden vingerafdruk vergeleken met de lokaal opgeslagen templates. Deze vergelijking met alle opgeslagen referentiegegevens noemt men een 1 : n vergelijking.

Bij deze procedure zijn er geen badges nodig, elke persoon identificeert zich met zijn vingerafdruk.

Biometrische verificatie

Bij verificatie wordt de vingerafdruk ook via een aanleerstation geregistreerd. Hierbij wordt de referentietemplate, op de persoonlijke RFID-badge van de persoon opgeslagen.

Bij de herkenningsprocedure wordt de referentietemplate van de RFID-chip uitgelezen en vergeleken met de aangeboden vingerafdruk.

Deze vergelijking noemt men ook 1 : 1 vergelijking. Indien beide records met elkaar overeen komen, wordt bevestigd dat de persoon diegene is die hij/zij beweert te zijn. De referentiegegevens staan direct op de badge. De bezitter is er dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor.

Biometrie in de praktijk

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk de oplossing. Toegangscontrole met een uniek controle medium geen sleutels, pincode of pasjes. Het grote voordeel van biometrie is natuurlijk dat Jantje niet voor Pietje kan doorgaan en dat u niet het risico loopt op onbekende personen in uw pand of collega’s die voor een ander klokken.

Toch vraagt deze oplossing om enkele aandachtspunten.

Herkenning

Werken met vingerafdrukherkenning kan bemoeilijkt worden als de handen van uw medewerkers veelvuldig met materiaal in aanraking komen zoals water, olie, vuil o.i.d. De leesbaarheid van een vingerafdruk kan hierdoor nadelig worden beïnvloed, met alle gevolgen van dien. De praktijk wijst tevens uit dat er mensen zijn bij wie de vingerafdruk herkenning niet of slecht werkt. Dit geeft mensen die vergeten zijn te klokken een makkelijk excuus “hij deed het weer eens niet”. Met name in productie omgevingen treedt dit excuus nogal eens spontaan op.

Privacy

Een algemene gedachte bij mensen is dat door het inlezen van een vingerafdruk hiermee de privacy geschonden is/wordt en dat hun vingerafdruk gelijk voor de hele wereld beschikbaar is.

Dit is een onjuiste gedachte. Bij de eerste registratie van de vingerafdruk wordt niet de vingerafdruk zelf opgeslagen, maar een aantal herkenningspunten van de vingerafdruk. Dit wordt ook nog eens versleuteld met een pascode en niet met een persoon. De data is uitsluitend bruikbaar binnen het gesloten systeem. Digitale diefstal van deze data is nutteloos. Uit de ontstane data kan immers geen vingerafdruk gereconstrueerd worden.

Opslag en Distributie

Bij veel systemen wordt de vingerafdrukdata geregistreerd en opgeslagen op elke separate leesunit. Indien u over meerdere klokken en/of veel medewerkers beschikt kan het een tijdrovende klus zijn om alle data in alle klokken te krijgen. Een distributie systeem voor vingerafdrukkendata is veelal niet aanwezig. Bovendien als een inleesunit defect raakt, moet het gehele traject van vooraf aan uitgevoerd worden.

Binnen Logitime staat de gecodeerde data van de vingerafdrukken op de computer en worden ze via de software verspreid naar de klokken. Een actie welke synchroon kan worden uitgevoerd met andere taken. Geen oponthoud, geen vertraging een veilige en efficiënte wijze.

Wilt u meer informatie ontvangen? Klik dan hier

Start typing and press Enter to search