Wat is Biometrie, de voordelen en moderne toepassingen

Wat is biometrie

Biometrie is de techniek waarmee een persoon op basis van zijn persoonlijke biologische kenmerken kan worden herkend.

Daarbij gaat het uitsluitend om de meetbare, kenmerken van de mens zoals bijvoorbeeld vingerafdrukken en gezichtsherkenning. De biometrische kenmerken vormen de basis voor elke vorm van biometrische identificatie. Biometrie maakt gebruik van fysiologische en gedragsspecifieke eigenschappen om de gebruiker te kunnen identificeren (Identificatie).  Persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden kenmerken worden geregistreerd om later dezelfde gegevens te kunnen vergelijken (Verificatie).

Biometrie betekenis en definitie

Biometrie betekent bij identificatie het herkennen van een individu, aan de hand van zijn of haar unieke kenmerken.

Het begrip biometrie komt uit het Grieks. Het is een samenstelling van de woorden “bios” (leven) en “metron” (maat).  Los vertaald gaat het bij de vertaling om de maat van het levende wezen, en bij biometrie om dus ook om de unieke maten van de kleinste biologische kenmerken.

Hoe verloopt het proces van biometrische herkenning

Hoe verloopt het proces van herkenning

Het proces van biometrische herkenning: Meting, gegevensverwerking, patroon vergelijking en beslissing.
De meting registreert de biometrische kenmerken. De gegevens worden vervolgens verwerkt en berekent. Deze berekening wordt vergeleken met de bestaande uitkomst. Een beslissing wordt gemaakt op basis van de uitkomst van de vergelijking. Deze vergelijking kent een zekerheidspercentage die niet onder een vooraf ingesteld waarde mag komen.

Welke soorten biometrie zijn er

Biometrie kent verschillende manieren van registreren van kenmerken. De meest bekende methodes zijn de vingerafdruk en gezichtsherkenning, zoals deze ook worden gebruikt in mobiele telefoons en tablets.

De verschillende soorten biometrie zijn:

Vingerafdruk
Vingerafdruk

Bij een vingerafdruk worden de lijnen en patronen (minutia) van de vingers gemeten, gecodeerd en opgeslagen. Bij een controle van een tweede scan, wordt de uitkomst hiervan vergeleken met de opgeslagen uitkomst. Als deze overeenkomt, of voldoende overeenkomt is er een match.

Vingerader

Vingerafdruk

Door de vinger van een persoon aan de achterkant te verlichten worden de vingeraders zichtbaar. Dit patroon wordt opgeslagen en later vergeleken bij verificatie.

Vinger geometrie

Vingergeometrie

Bij vingergeometrie wordt de vorm van de vingers gemeten. Alle maten van geometrische kenmerken worden hierbij geregistreerd.

Handgeometrie

Handgeometrie vergelijkt de breedte van de hand, de lengte van de vingers en het verschil in lengte tussen de vingers gebruikt.

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning

Ruimte tussen de ogen, breedte neus, afstand van neus tot ogen. bijna alle kenmerken die een afstand of positie kennen worden gemeten en gecontroleerd. in feite is het niet veel anders dan het registreren van een vingerafdruk, met andere herkenningspunten.

DNA

DNA biometrie

DNA de blauwdruk van het menselijk lichaam. DNA wordt gebruikt in de medische wereld en is niet geschikt als een ‘snelle test’ in toegangsomgevingen.

Oor

De vorm, maat en bochten van het oor worden geregistreerd voor herkenning.

Ogen – Iris

Ogen - Iris

Irisherkenning of irisscanning is het proces waarbij zichtbaar en nabij-infrarood licht wordt gebruikt om een contrastrijke foto te maken van de iris van een persoon. Het is een vorm van biometrische technologie in dezelfde categorie als gezichtsherkenning en vingerafdrukken.

Ogen – Retina

Ogen - Retina

Netvliesscans brengen de unieke patronen van het netvlies van een persoon in kaart. De bloedvaten in het netvlies absorberen gemakkelijker licht dan het omliggende weefsel en zijn gemakkelijk te identificeren met de juiste verlichting.

Waarom wordt biometrie gebruikt?

Biometrie wordt gebruikt om te besparen op operationele kosten. Na de aanschaf van een biometrisch station zijn er geen passen nodig. Gezichten veranderen niet, en ook gasten of bezoekers kunnen zich na registratie door een gebouw bewegen.

Met een biometrisch station per deur of doorgang kan men volstaan. In gevallen waar om High security gevraagd wordt, kan dit worden gecombineerd met een pas of pincode.

Voordelen van biometrie

Voordelen van biometrie

Biometrie kent een paar voordelen die je niet hebt bij het gebruik van passen en/of codes.

 • Verhoogde veiligheid en gemak voor de klanten
 • Kan niet worden vergeten
 • Is niet van persoon tot persoon over te dragen
 • kan niet worden gevonden of gestolen

De huidige hulpmiddelen voor het opslaan van een wachtwoord of PIN-code zijn geschikt als tijdelijke opslagplaats. Ze hebben echter het grote nadeel dat ze verloren kunnen gaan of zoek kunnen raken. Wat is er dan beter, dan de biometrische kenmerken van een persoon om deze te identificeren.

Nadelen van biometrie

Biometrie kent ook nadelen. Nadelen verschillen wel enorm per type biometrie waarvoor wordt gekozen. Vingeradrukken werken namelijk niet of niet goed wanneer een hand of vinger vochtig is. Je gezicht vervormen of bij een verkeerde lichtinval een registratie te doen, kan er voor zorgen dat het gezicht niet herkend wordt. De omgeving en de toepassing dient met deze situaties reekening te houden.

 • Omgeving en gebruik kan resultaten beinvloeden
 • Systemen zijn niet altijd 100% accuraat, door snijwondjes of slijtage kunnen resultaten afwijken.
 • Er is aanvullende hardware voor nodig
 • False reject / False Accept (komt weinig voor) Waarbij een geautoriseerd persoon de toegang wordt geweigerd of waarbij een niet geautoriseerd persoon de toegang wordt verleend.
 •  

Beide ‘fouten’ worden voorkomen door een zogenaamde acceptatiegrens of betrouwbaarheidspercentage. De betrouwbaarheid van een meting kan worden bijgesteld en aangepast om dit te minimaliseren.

Gebruik van biometrie

Er zijn twee hoofdprocedures waar biometrie voor wordt gebruikt.

 • Identificatie
 • Verificatie

Dit maakt biometrie uitermate geschikt voor tijdregistratie en toegangscontrole. Beide gebruiken een vingerafdruk of het gezicht als basis voor de identificatie van een persoon.

Biometrische identificatie

De eerste registratie van de vingerafdrukken gebeurt via een speciaal aanleerstation. Bijbehorende ‘enrollment’ of registratie-software archiveert de geregistreerde informatie als een referentie-template in de database.

De template wordt aangevuld met een badge-/personeelsnummer en naar de verschillende klokken verstuurd. Deze verdeling vindt een keer plaats. Daarna worden alle gegevens direct in de terminal beheerd.

Bij elke identificatie worden de gegevens van de aangeboden vingerafdruk vergeleken met de lokaal opgeslagen templates. Deze vergelijking met alle opgeslagen referentiegegevens noemt men een 1 : n vergelijking.

Bij deze procedure zijn er geen badges nodig, elke persoon identificeert zich met zijn vingerafdruk.

Biometrische verificatie

Biometrische verificatie

Bij verificatie wordt de vingerafdruk ook via een aanleerstation geregistreerd. Hierbij wordt de referentietemplate, op de persoonlijke RFID-badge van de persoon opgeslagen.

Bij de herkenningsprocedure wordt de referentietemplate van de RFID-chip uitgelezen en vergeleken met de aangeboden vingerafdruk.

Deze vergelijking noemt men ook 1 : 1 vergelijking. Indien beide records met elkaar overeen komen, wordt bevestigd dat de persoon diegene is die hij/zij beweert te zijn. De referentiegegevens staan direct op de badge. De bezitter is er dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor.

Biometrie in de praktijk

Op het eerste gezicht lijkt het de makkelijkste oplossing. Toegangscontrole met een uniek controle medium geen sleutels, pincode of pasjes. Het grote voordeel van biometrie is natuurlijk dat Jantje niet voor Pietje kan doorgaan en dat u niet het risico loopt op onbekende personen in uw pand of collega’s die voor een ander klokken.

Toch vraagt deze oplossing om enkele aandachtspunten.

Herkenning door middel van biometrie

Werken met vingerafdrukherkenning kan bemoeilijkt worden als de handen van uw medewerkers veelvuldig met materiaal in aanraking komen zoals water, olie, vuil o.i.d. De leesbaarheid van een vingerafdruk kan hierdoor nadelig worden beïnvloed, met alle gevolgen van dien. De praktijk wijst tevens uit dat er mensen zijn bij wie de vingerafdruk herkenning niet of slecht werkt. Dit geeft mensen die vergeten zijn te klokken een makkelijk excuus “hij deed het weer eens niet”. Met name in productie omgevingen treedt dit excuus nogal eens spontaan op.

Geen zorgen om Privacy bij biometrie

Een algemene gedachte bij mensen is dat door het inlezen van een vingerafdruk hiermee de privacy geschonden is/wordt en dat hun vingerafdruk gelijk voor de hele wereld beschikbaar is.

Tijdens het registreren van een nieuw biometrisch kenmerk (vingerafdruk of gezicht) worden de herkenningspunten omgerekend en gecodeerd. Na de codering blijft er een stuk onleesbare data over. Wanneer dezelfde persoon wederom langskomt voor verificatie, wordt wederom de vingerafdruk afgenomen, omgerekend, en het resultaat van de berekening vergeleken met het opgeslagen resultaat. Wanneer deze overeenkomen wordt toegang verleend.

Biometrie is in die zin niet anders dan het invoeren van een wachtwoord. Het ingevoerde wachtwoord wordt niet vergeleken, maar de berekening van de invoer wordt vergeleken met de opgeslagen berekening ten tijden van het aanmaken van het wachtwoord.

Dit is gelukkig een verkeerde gedachte. Bij de eerste registratie van de vingerafdruk wordt niet de vingerafdruk zelf opgeslagen, maar een aantal herkenningspunten van de vingerafdruk. Dit wordt ook nog eens versleuteld met een pascode en niet met een persoon. De data is uitsluitend bruikbaar binnen het gesloten systeem. Digitale diefstal van deze data is nutteloos. Uit de ontstane data kan immers geen vingerafdruk gereconstrueerd worden.

Opslag en Distributie van biometrie

Bij veel systemen wordt de vingerafdrukdata geregistreerd en opgeslagen op elke separate leesunit. Indien u over meerdere klokken en/of veel medewerkers beschikt kan het een tijdrovende klus zijn om alle data in alle klokken te krijgen. Een distributie systeem voor vingerafdrukkendata is veelal niet aanwezig. Bovendien als een inleesunit defect raakt, moet het gehele traject van vooraf aan uitgevoerd worden.

Binnen Logitime staat de gecodeerde data van de vingerafdrukken op de computer en worden ze via de software verspreid naar de klokken. Een actie welke synchroon kan worden uitgevoerd met andere taken. Geen oponthoud, geen vertraging een veilige en efficiënte wijze.