Overheid en dienstverlenende sector

Home / Overheid en dienstverlenende sector
Toegangscontrole
Tijdregistratie
Activiteitenregistratie

Toegangscontrole binnen de dienstverlenende sector

Onze aanpak

Samen met u maken wij een situatieanalyse. Hierbij worden het gebruik van diverse ruimtes zoals; publieks- en werkruimtes, personeelsingangen, kantine en computerruimtes, in kaart gebracht met uw wensen en eisen tot toegankelijkheid. In ons advies staat een gebruiksvriendelijk systeem waarin zowel uw medewerkers als uw bezoekers zich thuis voelen voorop.

Een veilige werkomgeving

Elke werkgever wil zijn medewerkers een passende, ontspannen en veilige werkomgeving bieden. Een goede scheiding van publieks- en werkruimtes is daarbij van wezenlijk belang. Ook in spreekkamers moet u zich veilig voelen Toegangscontrole speelt hierin een grote en belangrijke rol. Deze voorzieningen mogen op geen enkele wijze de werksfeer negatief belasten.

Logitime heeft veel ervaring opgebouwd met het bieden van een passende oplossing voor deze problematiek.

Elke werkgever wil zijn medewerkers een passende, ontspannen en veilige werkomgeving bieden. Een goede scheiding van publieks- en werkruimtes is daarbij van wezenlijk belang. Ook in spreekkamers moet u zich veilig voelen Toegangscontrole speelt hierin een grote en belangrijke rol. Deze voorzieningen mogen op geen enkele wijze de werksfeer negatief belasten. Logitime heeft veel ervaring opgebouwd met het bieden van een passende oplossing voor deze problematiek.

Ondersteunende functies

 • Individuele toegangsprofielen
 • Uitgebreide rapportages
 • Alarm management
 • Badge printing
 • Bezoekers management
 • Tourniquet ondersteuning
 • Deur sturing op afstand
 • Parkeerplaats management
 • Ondersteuning BHV
 • Bezoekersmanagement

Uitgebreide mogelijkheden

Naast de mogelijkheid om uw gecontroleerde toegang te realiseren biedt Logitime meer. Uw toegangspas is ook te gebruiken voor ondersteuning bij printerfaciliteiten, betaalsysteem in uw kantine, parkeerplaats management en meer.

Tijdregistratie binnen de dienstverlenende sector

Flexibel maar wel beheersbaar

Flexwerken is tegenwoordig eerder gemeengoed dan uitzondering. Goed dat het kan, maar soms erg lastig voor een organisatie om het administratief efficiënt en beheersbaar te houden. Logitime heeft bij vele organisaties dit proces mogen optimaliseren. Zaken zoals een urenbank, glijdende werktijden, spaaruren en geïntegreerde planning vallen binnen de mogelijkheden van Logitime.

Onze aanpak

Samen met uw afdeling personeelszaken worden uw eisen en wensen t.a.v. regelgeving en workflow optimalisatie in kaart gebracht. Decentrale correcties door afdelingshoofden zijn hierbij een beproefd middel. We bekijken welke rapportages noodzakelijk zijn op de verschillende afdelingen. Alles is gericht op een efficiënte inrichting van het pakket die ook in de toekomst flexibel met verandering kan omgaan.

Koppelingen met Salaris- en HR systemen

Niet alleen zullen berekeningen automatisch geschieden maar ook koppelingen naar andere softwarepakketten kunnen worden geautomatiseerd. Hierdoor kan tijd en geld worden bespaard. Een bijkomend voordeel is dat dit de nauwkeurigheid van de gegevensoverdracht ten goede komt. Logitime heeft koppelingen met vele salaris pakketten (zoals ADP, CMG en RAET) zodat u gemakkelijk gegevens van of naar Logitime kunt overbrengen.

Employee Self Service

Met behulp van onze Employee Self Service (Webclock) kunnen medewerkers zelf zaken regelen/inzien als; aanvragen van verlof, opvragen vakantiekaart, melden van bezoek aan arts, ingeven van dienstreis, studie verlof, ATV, tijd voor tijd, aan/afwezigheid melding, ziek, uren verantwoording. Dit zorgt voor een verlichting voor uw administratie en een vermindering van papierwerk.

Ondersteunende functies

 • Verlof registratie
 • Overuren registratie
 • CAO loonverwerking
 • Uitzendkrachten
 • Vakantiekaart
 • Zelf definieerbare overzichten
 • Flexwerken
 • Urenbank
 • Employee Self Service
 • Directe koppeling meeste salarispakketten

Activiteitenregistratie binnen de dienstverlenende sector

Urenverantwoording

De tijd dat slechts aanwezigheid maatgevend was voor het functioneren binnen een afdeling is (gelukkig) voorbij. Steeds meer organisaties willen weten met welke projecten hun medewerkers zich bezighouden. Alleen zo kan tijdig bijgestuurd worden en kan efficiënt met de middelen worden omgegaan.

Tijdschrijven

Tijdschrijven is hierbij een essentieel hulpmiddel. Uw medewerkers vullen snel en eenvoudig met behulp van een Web applicatie hun verrichtte taken in. Hierdoor wordt onmiddellijk inzicht verkregen in de bestede uren op de verschillende projecten.

Budget

Budgettaire beschikbaarheid en overschrijdingen worden volledig inzichtelijk. De berekende resultaten kunnen op dagelijkse, wekelijkse, en maandelijkse basis gerapporteerd worden.

Ondersteunende functies

 • Uren registratie op projecten
 • Uren registratie op activiteiten
 • Ingeven budgetten
 • Ingeven specifiek gestelde tarieven
 • Opvragen bestede tijd per project / medewerkerKwalificatie controle
 • Wilt u meer informatie ontvangen? Klik dan hier

  Start typing and press Enter to search