Tijdregistratie

Is tijdregistratie nog wel van deze tijd

In 1888 werd een eerste tijdregistratiesysteem in gebruik genomen. Willard Bundy had een gemechaniseerde tijd-stempelapparaat uitgevonden. Hiermee werd op een papieren rol een stempel geplaatst waarmee de tijd en het, door de medewerker ingevoerde, persoonlijke nummer werd afgedrukt. Op eenvoudige en efficiënte wijze kon de manager de begin- en eindtijden controleren.

De basis zoals in die tijd werd gelegd is nog steeds van kracht: ‘het op een objectieve wijze vastleggen van gegevens’. Uitsluitend met een objectieve vastleggingen kunnen we aan de slag, met aannames kunnen we niet rekenen.

Tijdregistratie is door de jaren heen van een controlesysteem naar een beheersysteem veranderd. De synergie tussen tijdregistratie, urenverantwoording, planning, projectmanagement, job registratie, salarisverwerking en toegangscontrole is voor Logitime een vanzelfsprekendheid.

Ons gehele systeem is uit diverse bouwstenen opgebouwd. Afhankelijk van uw wensen en eisen wordt hieruit een juiste selectie gemaakt en de diverse bouwstenen samengevoegd. Een uitbreidings- of aanpassingswens op termijn is eenvoudig.

Functionaliteiten

 • Werkrooster per medewerker
 • Urenverantwoording
 • Roosterroulatie
 • Jaarkaart voor employee en afdeling
 • Vakantiekaart
 • Dagelijkse en periodieke berekeningen
 • Dagschema’s met nachtovergang
 • Zelf definieerbare overzichten
 • Ondersteuning speciale dagen zoals kerstmis en nieuwjaarsdag
 • Planning afwezigheden
 • Productieregistratie
 • Toegangscontrole
 • Receptie functie met aan- & afwezigheids status medewerkers
 • Dagcorrectie per medewerker
 • Afdelingscorrectie
 • Medewerker periode correctie
 • Eenvoudige handmatige correctie van saldi (zoals vakantiesaldo)
 • Foutverslag
 • Fiatteren log