Food

Toegangscontrole binnen de voedselindustrie

Weet wat u eet! Dat is wat we allemaal willen. Weten wat we eten. En dat is waar u voor zorgt. U en uw bedrijf leveren de voortdurende constante kwaliteit. U blijft voldoen aan alle eisen gesteld in de voedsel en warenwet en al haar supplementen. Uw medewerkers zijn geschoold voor hun job. Uw kwaliteitscontroleurs weten waar ze op moeten letten en kennen hun bijzondere verantwoordelijkheid. En dit alles wilt u kunnen monitoren, controleren en daar waar nodig bijsturen. Weet wat u eet, weet wat u deed en weet wat u doet!

Voor met name de voedsel verwerkende en producerende industrie is toegangscontrole een must. Menig ondernemer heeft slapeloze nachten van het woord bio- terrorisme gehad.

U wilt weten wie u in huis haalt en waar hij of zij toegang tot krijgt. Het is niet alleen een noodzaak maar steeds vaker ook een eis van opdrachtgevers. Veiligheid in productie, veiligheid in hygiƫne.

Toegangscontrole voor ondernemingen en overheidsgebouwen wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. Met een goed toegangscontrole systeem is er precies bekend wie, waar en op welk tijdstip is, hoeveel mensen aanwezig zijn in welk gebouw, ruimte of terrein.

Weten wat we eten

Maar u wit ook weten of uw medewerkers de hygiƫne procedures goed doorlopen. De hygiƫnesluis, handwas automaat, kledinguitgifte, inname/uitgifte snijmessen, lockers toegewezen en/of vrije uitgifte al deze onderdelen kunnen met het Logitime toegangscontrolesystem worden geautomatiseerd en worden afgedwongen op juistheid van gebruik.

Hygiƫnesluis

Alvorens een medewerker de productie in gaat moet hij/zij door de hygiƫnesluis. De tourniquet van deze sluis wordt individueel vrij gegeven na het aanbieden van een medewerkerspas met juiste autorisatie. Maakt een handreiniging ook onderdeel uit van uw procedure dan wordt deze eerste uitgevoerd en na de handreiniging wordt de tourniquet van de hygiƫnesluis pas vrijgegeven.

Schone en vuile productiezijde

Onderscheid tussen schone en vuile productiezijde kan door middel van autorisaties worden afgedwongen. Al met al levert dat een hele geruststelling op voor u en uw organisatie.


Tijdregistratie binnen de voedselindustrie

Tijdregistratie food

Tijdregistratie is door de jaren heen van een controlesysteem naar een beheerssysteem veranderd. De synergie tussen tijdregistratie, urenverantwoording, planning, projectmanagement, job registratie, salarisverwerking en toegangscontrole is voor Logitime een vanzelfsprekendheid.

Eenvoudiger administratie

Een goede tijdregistratie is van wezenlijk belang. Het handmatig registreren en uitrekenen van de juiste tarieven aan de hand van gewerkte uren is zeer complex, tijdrovend en erg gevoelig voor het maken van menselijke fouten. Het gebruik van badgelezers zorgt voor snelle, nauwkeurige en objectieve registratie. Door het automatiseren van zowel de registratie als de berekeningen maakt u niet alleen een efficiƫntie slag in de juistheid van getallen maar tevens worden uw overheadkosten beperkt. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een tijdregistratie systeem de werk-ethiek bevordert. Dit gaat vaak met aanzienlijke verbeteringen van productiviteit gepaard.

Uitzendkrachten

Veel voedselverwerkingsbedrijven werken met uitzendkrachten en de veelal frequente wisseling van personeel maakt de noodzakelijke urencontrole lastig. Logitime heeft directe koppelingen met alle grote uitzendbureaus waardoor de geklokte en correct uitgerekende uren rechtstreeks verloond kunnen worden. Tevens kunnen uitzendbureaus medewerkers van te voren aanmelden zodat ze direct ingezet kunnen worden.

Koppelingen met salaris- en HR systemen

Logitime heeft koppelingen met vele salaris pakketten (zoals ADP, CMG, RAET, Exact en Grote Beer) op een eenvoudige duidelijk gestructureerde wijze worden gegevens tussen Logitime en uw salaris/HR systeem uitgewisseld. Het bespaart niet alleen veel werk het brengt het aantal fouten tot een minimum terug.

Enkele functionaliteiten

 • Werkrooster per medewerker/ ploegendienst/ rooster roulatie
 • Urenverantwoording
 • Roosterroulatie
 • Jaarkaart voor employee en afdeling
 • Vakantiekaart
 • Toevoegen uitzendkrachten
 • Flexwerken
 • Dagelijkse en periodieke berekeningen
 • Dagschemaā€™s met nachtovergang
 • Zelf definieerbare overzichten
 • Ondersteuning speciale dagen zoals kerstmis en nieuwjaarsdag
 • Ondersteuning alle CA0ā€™s en arbeidsovereenkomsten
 • Planning afwezigheden
 • Productieregistratie
 • Toegangscontrole
 • Receptie functie met aan- & afwezigheid status medewerkers
 • Dag correctie per medewerker
 • Afdelingscorrectie
 • Medewerker periode correctie
 • Eenvoudige handmatige correctie van saldi (zoals vakantiesaldo)
 • Koppeling met salaris/HR systeem
 • Foutverslag
 • Fiatteren log

Jobregistratie binnen de voedselindustrie

Productie en productielijn registratie

Met de productieregistratie kunt u inzicht verkrijgen over uw productieproces betreffende ingezette medewerkers, aantal bestede uren per medewerker, totaal aantal bestede uren per periode, productie hoeveelheid per periode. Met de productielijnregistratie kunt u deze informatie verkrijgen gespecificeerd per productielijn.

De verkregen informatie levert een wezenlijke bijdrage aan de kosten baten analyse en ideaal als u voor meerdere opdrachtgevers werkt.

Met het ā€˜wie doet watā€ scherm kan de verantwoordelijke voor de productie de actuele werksituatie op elk gewenst moment bekijken. Het scherm toont de actuele status van het productieproces. Het raadplegen van deze informatie neemt slechts een muisklik in beslag en stelt u in staat snel en accuraat te anticiperen op de status van het productieproces.

Het gebruik van onze badges bij productielijnen is toegestaan door de Voedsel en Waren autoriteit.

Storing analyse productielijnen

De efficiƫntie binnen uw productie afdelingen bepaalt in hoge mate de winst- of verliescijfers. Stilstaande lijnen met wachtende medewerkers zijn het schrikbeeld voor menig productie bedrijf. Vaak is het moeilijk de oorzaak te achterhalen van deze productie verliezen. De oorzaken kunnen namelijk vele zijn.

Met Logitime productie storing analyse wordt het achterhalen van deze oorzaken een stuk gemakkelijker. Het wordt nu mogelijk vaste storingspatronen te ontdekken waardoor rendementsverbeteringen eenvoudig te realiseren zijn.

De terugverdientijd kunt u wel raden.

Capaciteitsplanning

Met behulp van onze module Capaciteits Planning ziet u in een oogopslag hoeveel mensen voor de verschillende activiteiten beschikbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met werkroosters, geplande en ongeplande afwezigheden en eventuele kwalificaties

Ondersteunende functionaliteiten

 • Uren registratie op orders
 • Uren registratie op activiteiten
 • Ondersteuning productielijnen
 • Ingeven te besteden productietijd
 • Ingeven specifiek gestelde tarieven
 • Opvragen bestede productietijd per productie/ productielijn/ medewerker
 • Efficiency rapport
 • Capaciteit planning
 • Kwalificatie controle

Neem contact met ons op

Weten hoe Logitime uw organisatie kan helpen?
Of wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.