Warehouses

TOEGANGSCONTROLE BINNEN WAREHOUSES

Opgeslagen goederen

U draagt de verantwoordelijkheid over goederen de opgeslagen goederen die aan u zijn toevertrouwd. Deze goederen vertegenwoordigen een handelswaarde. Helaas zijn er vele mensen en groeperingen bij voortduring bezig om deze handelswaar ‘om niet’ in handen te krijgen. Uw organisatie zal zich hier tegen moeten wapenen. Het zijn niet uitsluitend negatieve invloeden van buitenaf. Veel diefstal en verduistering vindt van binnenuit plaats. Voor u noodzaak om een goede en betrouwbare toegangscontrole in te zetten. Toegang tot uw locatie, pand en  magazijnen met diverse autorisatieniveaus.

Ondersteunende functies

 • Individuele toegangsprofielen
 • Autorisatie op individueel en groepsniveau
 • Ploegendienst afhankelijke toegang
 • Zone bewaking
 • Alarm management
 • Asset tracking
 • Badge printing
 • Foto management
 • Bezoekers management
 • Visitatie toevals generator
 • Deur/ toerniket/ slagboom sturing op afstand
 • Uitgebreide rapportages

Onze aanpak

Samen met u maken wij een risicoanalyse. Hierbij worden de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht aan de hand van uw behoeftes en wensen. Voorop staat een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem voor zowel gebruikers als beveiligingsmedewerkers. Uiteraard werken wij in deze samen met uw beveiligingsorganisatie.

Ondersteuning voor BHV

U hoopt en verwacht dit nooit nodig te hebben. Maar als het toch nodig is kan uw BHV vanuit Logitime ondersteuning verwachten. Logitime geeft u altijd een actueel overzicht van de aanwezigen binnen uw bedrijf. Bij een calamiteit kunnen deze overzichten per direct ter ondersteuning worden aangeboden aan de hulpdienst. Een veilig gevoel!

Uitgebreide mogelijkheden

Toegang kan op eenvoudige wijze worden geregeld. Door het creëren van toegangsprofielen en deze toekennen, aan medewerkers/ uitzendkrachten/ bezoekers/ chauffeurs, kan toegang worden verleend tot specifieke ruimtes eventueel geagendeerd met datum en tijdstip.

De toegangscontrole kan worden gecombineerd met visitatie mogelijkheden. Hierbij bepaalt een ingebouwde toevalsgenerator welke persoon wordt gevisiteerd. De toevalsgenerator draagt bij aan een grote acceptatie. Het aanmelden van bezoekers en chauffeurs kan, indien gewenst, vooraf via internet worden gedaan. Uw beveiligingsmedewerker weet wie er wanneer en voor wie verwacht wordt.

Slagboombesturing, alarmafhandeling, fotoherkenning e.d. zijn naadloos te integreren.


Tijdregistratie binnen warehouses

Meer nauwkeurigheid, minder overhead en betere werk-ethiek

Een goede sluitende aan- en afwezigheidsregistratie kan vele voordelen bieden aan uw medewerkers en uw organisatie. De inzet van paslezers stelt uw organisatie in staat tot een snelle, nauwkeurige en objectieve registratie van aanwezigheid en tijd.

Het handmatig uitrekenen van de juiste tarieven aan de hand van gewerkte tijden is zeer complex, tijdrovend en gevoelig voor de menselijke fout. Geautomatiseerde verwerking van zowel de werktijden als de uit te voeren berekeningen levert niet alleen zekerheid op over de uitkomst maar tevens worden uw overheadkosten tot een minimum beperkt.

Als bijkomend voordeel blijkt uit onderzoek dat het gebruik van een tijdregistratie systeem de werk-ethiek positief beïnvloedt. Dit gaat vaak met aanzienlijke productieverbeteringen gepaard.

Ondersteunende functionaliteiten

 • Ondersteunt alle CAO ‘s
 • Ploegen diensten
 • Rooster roulatie
 • Uitzendkrachten
 • Vakantie rechten
 • Toeslag en overwerk berekeningen
 • Zelf definieerbare overzichten
 • Flexwerken
 • Uren bank
 • Employee Self Service
 • Directe koppeling meeste salarispakketten

Tijdregistratie van Uitzendkrachten

De noodzakelijke urencontrole en tijdregistratie van uitzendkrachten is veelal lastig door frequente wisselingen van personen.

Logitime heeft directe koppelingen met alle grote uitzendbureaus waardoor de geklokte en correct uitgerekende uren rechtstreeks verloond kunnen worden.

Uitzendbureaus kunnen medewerkers direct aanmelden, zodat ze ‘s ochtends zonder oponthoud aan de slag kunnen, een efficiënte oplossing.

Onze aanpak

Met u inventariseren we de voor u noodzakelijke en gewenste functionaliteiten. We kijken hierbij naar de loontechnische aspecten zoals gewerkte uren, overuren, toeslag uren, verzuimuren, flexuren, vakantie uren, en houden rekening met cao en specifieke arbeidsovereenkomsten. Tevens wordt bekeken welke rapportages op de verschillende afdelingen noodzakelijk c.q. gewenst zijn. Alles is hierbij gericht op een efficiënte en flexibele  inrichting van het pakket.

Koppeling met salaris en HR systemen

Logitime heeft koppelingen met vele salaris pakketten (o.a. ADP, CMG, RAET, Exact, Grote Beer) zodat u gemakkelijk gegevens van of naar Logitime kunt overbrengen. Dit bespaart u veel werk en verkleint de kans op fouten.

Dankzij de compatibiliteit van de export en import van gegevens zijn ook andere pakketten eenvoudig te ondersteunen.

Export en Import van gegevens gebeurt veelal op basis van bestanden die voldoen aan een ‘standaard’ die veelgebruikt wordt binnen


Jobregistratie binnen de warehouses

Bittere noodzaak

Activiteiten en jobregistratie wordt binnen de warehousing steeds belangrijker.

 • “Voor welke klant hebben mijn medewerkers gewerkt?“
 • “Wat is het rendement op een activiteit?”
 • “Welke activiteiten zijn het meest rendabel?”

Dergelijke vragen moeten snel en efficiënt worden beantwoord.

Opdrachtgevers verlangen steeds vaker werklijsten met verrichtte activiteiten. Doordat rekening wordt gehouden met de verschillen in de door u betaalde loongroepen worden alle financiële consequenties onmiddellijk inzichtelijk en kan er tijdig bijgestuurd worden.

Ondersteunde functies

 • Gewerkte uren per activiteit
 • Gewerkte uren per klant
 • Beschikbaarheid personeel
 • Aantallen registratie
 • Efficiency rapporten.

Efficiente registratie

Op eenvoudige wijze worden zaken als klant, activiteit en aantallen bijgehouden. Dit verloopt geheel geïntegreerd met de tijdregistratie. Het registreren kan m.b.v. scanners aan de muur maar ook handheld scanners zijn toepasbaar. Tevens is het mogelijk een koppeling tot stand te brengen met uw Warehouse Management Systeem (WMS).

Capaciteitsplanning

“Hoeveel mensen heb ik morgen nodig?”

Met behulp van onze module Capaciteits Planning ziet u in een oogopslag hoeveel mensen voor de verschillende activiteiten beschikbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met werkroosters, geplande en ongeplande afwezigheden, kwalificaties.

Snel terugverdiend dankzij onze aanpak

Elke klant heeft een andere werksituatie. Daarom bekijken we samen met u de wensen en mogelijkheden.

Ons doel is een oplossing te implementeren die naadloos aansluit bij uw manier van werken en uw WMS. Hierdoor wordt een maximaal resultaat bereikt.

Neem contact met ons op

Weten hoe Logitime uw organisatie kan helpen?
Of wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.