Implementatie

Als alle hardware is geplaatst en de software is geïnstalleerd, kan worden begonnen te bouwen aan de motor van uw systeem: de implementatie. Tijdens de implementatie worden de wensen en eisen zoals besproken in het voortraject vertaald naar instellingen binnen de software. Een minutieus en nauwkeurig werk.

Betrokkenheid en inzet van uw organisatie is hierbij zeker noodzakelijk. Niet alleen tijdens de implementatie maar ook in het traject dat volgt. Uw medewerkers moeten er mee gaan werken. Het systeem moet vertrouwd en eigen worden. Het succes van uw investering is afhankelijk van dit gehele traject.

De juiste inrichting

In het voortraject zijn al uw wensen en eisen geïnventariseerd tijdens de diverse besprekingen. Voor het optimaal in kaart brengen en krijgen van de uiteindelijke inrichting van de software is inbreng van meerdere disciplines noodzakelijk. Een multi-disciplinair overleg en selectief overleg maakt vaak deel uit van dit proces.

De helderheid welke op deze wijze wordt verkregen, omtrent de uiteindelijke invulling van de wensen en eisen, draagt ook bij aan de gedragenheid van de oplossing binnen de organisatie en aan de snelheid van resultaten.

Neem contact met ons op

Weten hoe Logitime uw organisatie kan helpen?
Of wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.