Industrie

Toegangscontrole binnen de industrie

Weten wie u in huis haalt

Toegangscontrole voor industrie wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. Met een goed toegangscontrole systeem is er precies bekend wie, waar en op welk tijdstip is, hoeveel mensen aanwezig zijn in welk gebouw, ruimte of terrein. Voor met name de verwerkende en producerende industrie is gecontroleerde toegang een must.

U wilt weten wie u in huis haalt en waar hij of zij toegang toe krijgt. Veiligheid binnen uw bedrijf, veiligheid op uw plant, veiligheid in productie, rust binnen uw organisatie. Maar u wilt ook weten of uw medewerkers de veiligheid procedures goed doorlopen. De juiste medewerker op de juiste positie, wie is/mag in de high secure omgeving, wie krijgt toegang tot R&D, kledinguitgifte, lockers toegewezen en/of vrije uitgifte. Al deze onderdelen kunnen met het Logitime toegangscontrolesystem worden geautomatiseerd en worden afgedwongen op juistheid van gebruik.

Voor alle bedrijven in een industriële werkomgeving biedt Logitime een totaal oplossing. Naast toegangscontrole bieden we ook de mogelijkheid voor onder andere tijdregistratie, productietijdregistratie, project- en jobregistratie, machineregistratie en meer. Kortom Logitime biedt u vele mogelijkheden binnen een en hetzelfde systeem. Logitime, wel zo vertrouwd!

Veiliger werkomgeving

Productie processen zijn veelal complex en vereisen specifieke expertise. Mede daardoor verkrijgen uitsluitend deze medewerkers toegang tot het werkgebied. Geheel vanzelfsprekend zijn deze werkgebieden weer op te delen zodat u uw gehele bedrijf kunt onderverdelen in zones met verschillende autorisaties. Uw afdeling R&D, de serverruimte, de heftruck, het laad en losgebied van chemicaliën, en uw clean room zijn slechts enkele voorbeelden welke specifieke autorisatie vereisen.


Tijdregistratie binnen de industrie

Minder werkdruk administratie

Tijdregistratie is door de jaren heen van een controlesysteem naar een beheersysteem veranderd. De synergie tussen tijdregistratie, urenverantwoording, planning, projectmanagement, job registratie, salarisverwerking en toegangscontrole is voor Logitime een vanzelfsprekendheid. Een goede tijdregistratie is van wezenlijk belang. Het handmatig registreren en uitrekenen van de juiste tarieven aan de hand van gewerkte uren is zeer complex, tijdrovend en erg gevoelig voor het maken van menselijke fouten. Het gebruik van badgelezers zorgt voor snelle, nauwkeurige en objectieve registratie. Door het automatiseren van zowel de registratie als de berekeningen maakt u niet alleen een efficiëntie slag in de juistheid van getallen maar tevens worden uw overheadkosten beperkt. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een tijdregistratie systeem de werk-ethiek bevordert. Dit gaat vaak met aanzienlijke verbeteringen van productiviteit gepaard

Eenvoudig inzetten van uitzendkrachten

Veel productie bedrijven werken met uitzendkrachten en de veelal frequente wisseling van personeel maakt de noodzakelijke urencontrole lastig. Logitime heeft directe koppelingen met alle grote uitzendbureaus waardoor de geklokte en correct uitgerekende uren rechtstreeks verloond kunnen worden. Tevens kunnen uitzendbureaus medewerkers van te voren aanmelden zodat ze direct ingezet kunnen worden.

Ondersteunde functionaliteiten

 • Werkrooster per medewerker/ ploegendienst/ rooster roulatie
 • Urenverantwoording
 • Roosterroulatie
 • Jaarkaart voor employee en afdeling
 • Vakantiekaart
 • Toevoegen uitzendkrachten
 • Flexwerken
 • Dagelijkse en periodieke berekeningen
 • Dagschema’s met nachtovergang
 • Zelf definieerbare overzichten
 • Ondersteuning speciale dagen zoals kerstmis en nieuwjaarsdag
 • Ondersteuning alle CAO’s en arbeidsovereenkomsten
 • Planning afwezigheden
 • Productieregistratie
 • Toegangscontrole
 • Receptie functie met aan- & afwezigheid status medewerkers
 • Dagcorrectie per medewerker
 • Afdelingscorrectie
 • Medewerker periode correctie
 • Eenvoudige handmatige correctie van saldi (zoals vakantiesaldo)
 • Koppeling met salaris/HR systeem
 • Foutverslag
 • Fiatteren log

Onze aanpak

Samen met u inventariseren we de voor u noodzakelijke en gewenste functionaliteit. We kijken hierbij naar de loontechnische aspecten zoals gewerkte uren, overuren, toeslagen, verzuimuren, flexuren, vakantie uren, enzovoorts. Daarnaast wordt bekeken welke rapportages op de verschillende afdelingen noodzakelijk c.q. gewenst zijn. Alles is hierbij gericht om een efficiënte inrichting van het systeem te verkrijgen die ook in de toekomst flexibel met verandering kan omgaan.

Koppeling met salaris en HR systemen

Samen met u inventariseren we de voor u noodzakelijke en gewenste functionaliteit. We kijken hierbij naar de loontechnische aspecten zoals gewerkte uren, overuren, toeslagen, verzuimuren, flexuren, vakantie uren, enzovoorts. Daarnaast wordt bekeken welke rapportages op de verschillende afdelingen noodzakelijk c.q. gewenst zijn. Alles is hierbij gericht om een efficiënte inrichting van het systeem te verkrijgen die ook in de toekomst flexibel met verandering kan omgaan.


Jobregistratie binnen de industrie

Urenverantwoording Industrie

Met productieregistratie kunt u inzicht verkrijgen over uw productieproces betreffende; ingezette medewerkers, aantal bestede uren per medewerker, totaal aantal bestede uren per periode, productie hoeveelheid per periode, productie stappen registratie. Met de productielijnregistratie kunt u deze informatie verkrijgen gespecificeerd per productielijn. De verkregen informatie levert een wezenlijke bijdrage aan de kosten baten analyse en ideaal als u voor meerdere opdrachtgevers werkt. Met het “wie doet wat” scherm kan de verantwoordelijke voor de productie de actuele werksituatie op elk gewenst moment bekijken. Het scherm toont de actuele status van het productieproces, en als u uw proces in stappen heeft opgedeeld dan verkrijgt u ook informatie over de stap waarin uw productieproces zich bevindt. Het raadplegen van deze informatie neemt slechts een muisklik in beslag en stelt u in staat snel en accuraat te anticiperen op de status van het productieproces.

Ondersteunde functies

 • Uren registratie op orders
 • Uren registratie op activiteiten
 • Ondersteuning productielijnen
 • Ingeven te besteden productietijd
 • Ingeven specifiek gestelde tarieven
 • Opvragen bestede productietijd per productie/ productielijn/ medewerker
 • Efficiency rapport
 • Capaciteitsplanning
 • Kwalificatiecontrole

Capaciteitsplanning

“Hoeveel mensen heb ik morgen nodig?” Met behulp van onze module Capaciteits Planning ziet u in een oogopslag hoeveel mensen voor de verschillende activiteiten beschikbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met werkroosters, geplande en ongeplande afwezigheden en eventuele kwalificaties.

Productieproces

Uw gehele productieproces kent vele stappen. Al deze stappen kunnen in willekeurige volgorde of moeten wellicht in een vaste volgorde worden afgewerkt. Beide varianten kunt u controleren en monitoren met Logitime. Deze tool biedt uw organisatie een prima handvat in, tijdens en na het productieproces.

Storingsanalyse productielijnen

De efficiëntie binnen uw productie afdelingen bepaalt in hoge mate de winst- of verliescijfers. Stilstaande lijnen met wachtende medewerkers zijn het schrikbeeld voor menig productie bedrijf. Vaak is het moeilijk de oorzaak te achterhalen van deze productie verliezen. De oorzaken kunnen namelijk vele zijn. Met Logitime productie storing analyse wordt het achterhalen van deze oorzaken een stuk gemakkelijker. Het wordt nu mogelijk vaste storingspatronen te ontdekken waardoor rendementsverbeteringen eenvoudig te realiseren zijn. De terugverdientijd kunt u wel raden.

Neem contact met ons op

Weten hoe Logitime uw organisatie kan helpen?
Of wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.