Sociaal

Als familiebedrijf zijn en blijven we nauw betrokken bij ons team en luisteren we graag naar hun behoeften.

Binnen ons bedrijf stimuleren we interne beroepsontwikkeling en scholing. Via uitgebreidere scholingsmogelijkheden en functioneringsgesprekken willen we de ontwikkeling van onze werknemers volgen en betere prestaties in de hand werken. We stellen alles in het werk om onze werknemers optimale ontplooiingskansen te bieden.

Onze maatschappelijke betrokkenheid vloeit voort uit een vanzelfsprekende sociale verantwoordelijkheid. Vanuit deze sociale verantwoordelijkheid zet Logitime zich in voor mens en dier.

De stichting ‘Kat in Nood’ is een landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het welzijn van katten. De hoofdvestiging is gevestigd in Drachtstercompagnie (Friesland). Naast de opvang van katten zet de stichting zich ook in om het kattenoverschot in Nederland op een verantwoorde manier aan te pakken. Logitime is niet alleen hoofdsponsor van deze stichting maar ondersteund ook op bestuurlijk niveau.

Logitime is zich ook terdege bewust van de diverse milieu vraagstukken en problematieken. Op zijn eigenwijze probeert Logitime haar steentje bij te dragen. Zo wordt zuinig omgegaan met energie, wordt er niet onnodig geprint en wordt gebruikt gemaakt van hybride vervoersmiddelen.

Wilt u meer informatie ontvangen? Klik dan hier